• en
  • cs
  • si
  • hr
  • da
  • el

Η προστασία των προσωπικών Σας δεδομένων είναι προτεραιότητά μας

Προστασία της ιδιωτικής ζωής σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Θα κάνουμε το έπακρόν μας για να Σας ιδιωτικές προσωπικές πληροφορίες για την καλύτερη προστασία τους από πιθανή κατάχρηση και χρησιμοποιούμε μόνο στις αναγκαίες περιπτώσεις και για την αποφυγή τραυματισμών. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων, τα οποία στην πορεία της επιχείρησής μας και τη λειτουργία των δικτυακών τόπων που παρέχουν. Οι παρακάτω πληροφορίες έχουν σκοπό να Σας ενημερώσει για το πώς θα λειτουργούν και οι δύο με τα γενικά στατιστικά στοιχεία, αλλά και με τα προσωπικά στοιχεία ταυτότητας και που χρησιμοποιούμε τα cookies. Θα μάθετε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους. Επίσης, με την παρούσα Σας ενημερώνουμε ότι όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία της ΤΣΕΧΙΚΉΣ δημοκρατίας και της ΕΕ (γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων).

 

Γενικά στατιστικά στοιχεία και τη χρήση τους

Κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας e-Εγχυτήρα, λοιπόν, συλλέγουμε ορισμένα στατιστικά στοιχεία, το οποίο μπορεί να υποστεί περαιτέρω επεξεργασία και να συλλέγουν. Νομοθεσία των δεδομένων νοείται ως "γενικές στατιστικές πληροφορίες" και η χρήση και η επεξεργασία είναι πάντα διέπονται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας, βλέπουμε ότι, αν είναι να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες πρώτη (μοναδικό) ή επαναλαμβανόμενες. Όλες οι στατιστικές πληροφορίες που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε μάζα, όχι μεμονωμένα. Που σημαίνει, ότι έχουμε διαθέσιμα πλήρη στοιχεία για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα ή για μια συγκεκριμένη σελίδα του προϊόντος. Είναι απαραίτητο να τονίσουμε ότι, στο πλαίσιο των στατιστικών πράξεις ή δεν επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών ή πελατών.

 

Τι χρησιμοποιούμε τα παραγόμενα στατιστικά στοιχεία;

Γενικές στατιστικές πληροφορίες που είναι σημαντικό για εμάς. Χάρη σε αυτούς έχουμε να αποκτήσουν μια συνολική εικόνα της δημοτικότητας των προϊόντων, που επισκέπτονται ιστοσελίδες και e-shop, και, φυσικά, χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας. Με βάση την επεξεργασία αυτών των πληροφοριών και, στη συνέχεια, μπορούμε να διορθώσουμε το φάσμα των προϊόντων και τη συνολική βελτίωση της λειτουργίας της ιστοσελίδας.

 

Τι μπορούμε να περιλαμβάνουν μεταξύ του γενικού στατιστικά στοιχεία;

Γενικά στατιστικά στοιχεία είναι αρκετά ευρύς όρος, και λίγοι άνθρωποι κάτω από αυτόν, θα οδηγήσει φανταστείτε κάτι συγκεκριμένο. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να μεταφέρω, ότι ανάμεσα σε αυτές τις πληροφορίες με τάξεις, για παράδειγμα:

- επισκεψιμότητας ιστοσελίδες

- φόρτος εργασίας την ιστοσελίδα σας

- χρόνος παραμονής των επισκεπτών στην ιστοσελίδα

- η μοναδικότητα της επίσκεψης ή της διπροσωπία

 

Προσωπικά στοιχεία ταυτότητας και τη συλλογή τους

Δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε με τη διανομή και την πώληση των εγχυτήρων, χρησιμοποιούμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, καθώς και μερικά από τα προσωπικά Σας στοιχεία ταυτότητας. Αυτά, φυσικά, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε με βάση τη συγκατάθεσή Σας. Χωρίς τα προσωπικά Σας δεδομένα, δυστυχώς, δεν είναι δυνατόν να παραγγείλετε προϊόντα πραγματοποιηθεί. Δεν έχετε να ανησυχείτε, ωστόσο, είναι ότι τα στοιχεία που μας δίνετε, εφόσον χωρίς τη γνώση και συγκατάθεση των άλλων μερών ή πωλείται. Τα προσωπικά στοιχεία είναι ασφαλή μαζί μας και θα το χρησιμοποιήσετε μόνο σε αναγκαίες περιπτώσεις. Προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης χρησιμοποιούμε για το σκοπό σύναψης της σύμβασης αγοράς και την αποστολή των εμπορευμάτων Σας για να επιλέξει τη διεύθυνση.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του αγοραστή, ο οποίος είναι φυσικό πρόσωπο, που παρέχεται από τον νόμο αριθ. 101/2000 Coll., για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως τροποποιήθηκε (στο εξής θα αναφέρεται ως "ZOOU"). Ο πωλητής είναι στο Γραφείο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, που πρωτοκολλήθηκε με τον αριθμό

 

 

Γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων

Ο γενικός κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (eng. Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων , ή γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων)

 

Τι θεωρείται ο γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων, για τις προσωπικές πληροφορίες;

Προσωπική πληροφορία νοείται κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο. Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες από την οποία είναι δυνατόν να συγκεκριμένο άτομο να προσδιορίσει. Μεταξύ των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα περιλαμβάνουν π. χ.: όνομα, φύλο, ηλικία, ημερομηνία γέννησης, προσωπική κατάσταση, τη διεύθυνση IP, οργανωτικά δεδομένα που είναι η e-mail διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου ή άλλες προσωπικές πληροφορίες. Μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνουν πληροφορίες για τραπεζικούς λογαριασμούς, κάρτες πληρωμών, ή τα μπισκότα.

Έχουμε ήδη ένα συνεπές επίπεδο προστασίας και ασφάλειας των δεδομένων και των δεδομένων. Αποφασίσαμε να αλλά ο γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων για να προετοιμάσει έως τον απρίλιο του 2018 εκ των προτέρων.

 

Τα βήματα που έπρεπε να κάνει:

- Εκτίμηση κινδύνου - πραγματοποιήσαμε μια έρευνα σε όλη την εταιρεία και την επιθεώρηση, προκειμένου να προσδιορίσει και να αξιολογήσει τι είδους προσωπικά δεδομένα διαθέτουμε, από πού προέρχονται, πώς και γιατί είναι σε επεξεργασία και ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά

- Πολιτικές και διαδικασίες θα διενεργούνται με τις νέες αρχές και διαδικασίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του ο γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει:

Εκτός από αυτές που αναφέρονται πολιτικές και διαδικασίες, θα παρέχουν πληροφορίες με τη μορφή ενός e-mail σε όλα τα ενδιαφερόμενα άτομα, έτσι ώστε να συμμορφωθεί με το δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα. Οι πληροφορίες στις οποίες είναι δυνατόν να ρωτήσω:

- τι προσωπικές πληροφορίες για Εσάς, ως πελάτης έχουμε

- το σκοπό της επεξεργασίας τους

- κατηγορία των προσωπικών δεδομένων

- πόσο καιρό πληροφορίες θα αποθηκευτούν

- ο παραλήπτης που θα να είναι ή να γνωστοποιούνται οι ακόλουθες πληροφορίες

 

Δικαίωμα διαγραφής:

Άλλωστε οι πελάτες μας έχουν το δικαίωμα να απαιτήσει την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, ή να περιορισθεί η επεξεργασία τους σύμφωνα με τους νόμους για την προστασία των δεδομένων και το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία. Για πρώτη αναφέρεται επιλογή, εμείς στην ιστοσελίδα μας έχουν ετοιμάσει μια συνάρτηση της στιγμιαίας διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό το χαρακτηριστικό σας επιτρέπει να απλά πατώντας τα κουμπιά στην διαχείριση πελατών διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η διαγραφή θα λάβει χώρα αμέσως και ακόμη και στο επίπεδο του διακομιστή. Μετά τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων τους οποίους δεν διαθέτουμε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες, εκτός από τις διευθύνσεις email και κρυπτογραφημένων κωδικών πρόσβασης. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του λογαριασμού του πελάτη. Αν δεν ενδιαφέρεστε για το λογαριασμό του πελάτη για να συνεχίσετε να το χρησιμοποιήσετε, απλά πρέπει να το email, να στείλετε ένα αίτημα για να καταργήσετε τα υπόλοιπα προσωπικά δεδομένα. Αυτή η εφαρμογή θα σας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός 72 ωρών που χορηγείται, και όλα τα προσωπικά και οργανωτικά στοιχεία του λογαριασμού θα είναι από τον server μας μόνιμα.

Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών στοιχείων που επεξεργαζόμαστε και να παρέχει πρόσβαση στην προστασία των δεδομένων. Είχαμε πάντα ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα για την προστασία των δεδομένων, αλλά ωστόσο, αναγνωρίζουμε την υποχρέωση και τη σημασία της ενημέρωσης και να επεκταθεί αυτό το πρόγραμμα, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ο γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων. Παίρνουμε την προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων όλων των προσώπων στα σοβαρά, και ως εκ τούτου, παίρνουμε όλα τα μέτρα για την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων αυτών. Έχουμε, επίσης, διαθέσιμα APIS ασφαλείας, ελέγχους πρόσβασης, κωδικούς πρόσβασης, κρυπτογράφηση δεδομένων, ή ο περιορισμός της πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα να εμπιστευτικών δεδομένων. Επιπλέον, θα εξακολουθούν να παρέχουν πληροφορίες και κατάρτιση σχετικά ο γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων οι εργαζόμενοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στον παρόντα κανονισμό.

 

Δεν επεξεργάζεται τυχόν δεδομένα που αφορούν τη φυλετική ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τη θρησκεία, φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, την υγεία, τον γενετήσιο προσανατολισμό, ή την οριστική καταδίκη.